marți, 18 iunie 2013

Căutaţi binefăcătorii !

   Orice situaţie este neutră, fără o încărcătură pozitivă sau negativă. Orice situaţie cu încărcătură neutră există pentru ca noi să ne manifestăm conform credinţelor proprii. Situaţiile cu încărcătură aparent negativă sunt situaţiile perfecte pentru ca cei buni să se poată manifesta ca Ceea Ce Sunt ! În orice situaţie aparent negativă, căutaţi binefăcătorii ! EI SUNT ACOLO !
   Acum când evenimentele din Turcia au nevoie mai mult decât oricând de vizibilitate, mi-am permis să fac din nou o selecţie de fotografii de pe canalul  #occupygezi  ce surprinde binefăcătorii care SUNT ACOLO !


Search for benefactors !

   Any situation came with  neutral charge,  no positive nor negative meaning. Any neutral meaning situation arise for us in order to act ourselfs according to our beliefs. Statements with apparent negative charge are perfect situations for  Good Peoples to act and manifest theirselfs as what They Are! In any seemingly negative situation, look for Benefactors! They Exist !

   Now when the events from Turkey more than ever need visibility, I had allowed myself again to make a selection of photographs from #occupygezi on Thumblr channel., presenting the presence of the benefactors! They Are There ! 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu